Naslov
 

Odvetnik 

DAMIJAN PAVLIN
Stritarjeva ulica 7
4000 Kranj

Telefon: (04) 281 39 00
Faks: (04) 281 39 07
E-pošta: odvetnik.pavlin@siol.net
Internet: www.odvetnik-pavlin.si


Uradne ure za stranke
- ponedeljek: od 14.00 do 17.00 ure
(po predhodnem telefonskem dogovoru)
- Izven tega časa sprejme odvetnik stranko po predhodnem dogovoru

  Dobrodošli


Domov |
Predstavitev |
Delovno področje |
Odvetnik |
Povezave |
Osebna izkaznica |
Lokacija |

Odvetnik Damijan Pavlina deluje od leta 1992.

Pravno svetuje, zastopa in zagovarja stranke pred sodnimi in upravnimi organi ter sestavlja pogodbe in ostale listine.

Zastopa pravne in fizične osebe tako domače kot tuje in nudi odvetniške storitve na različnih delovnih področjih:
- sestavljanje vlog in listin ter odškodninskih zahtevkov
- posveti, nasveti in mnenja
- zastopanje v kazenskih in disciplinskih postopkih
- zastopanje v postopkih pred delovnimi in socialnimi sodišči
- zastopanje v gospodarskih sporih, v sporih iz avtorskega prava, industrijske lastnine, nelojalne konkurence ipd.
- zastopanje v sporih zaradi motenja posesti, služnostih,
stanovanjskih razmerij, ugotovitve ali izpodbijanja očetovstva,
preživnin
 - zastopanje v zapuščinskih postopkih, postopkih za razdružitev
in razdelitev solastnine
 - zastopanje v upravnih sporih ter postopkih pred kontrolnimi in inšpekcijskimi organ
 - zastopanje v postopku za registracijo gospodarskih družb in
samostojnega podjetnika
 - priprava splošnih aktov in statusne zadeve v zvezi z delovanjem
gospodarskih družb 
 

Podroben opis področij dela >>>


Odvetnik Damijan Pavlin deluje v skladu z Zakonom o odvetništvu, Kodeksom odvetniške poklicne etike, Odvetniško tarifo ter Kodeksom poklicne odvetniške etike CCBE
– uradno priznana vseevropska strokovna organizacija odvetnikov,
ki v okviru Evropske skupnosti združuje nacionalne organizacije.   Programska oprema in HTML: © 2004 - 2017 Spletna vizija *